CEMS Chance to twoja niepowtarzalna szansa!

4-7 grudnia 2018

CELE PROJEKTU

powiększanie sieci kontaktów

nawiązywanie przez uczestników wartościowych znajomości

planowanie ścieżki edukacyjnej

zgodnej z zainteresowaniami i predyspozycjami uczestników

rozwijanie umiejętności miękkich

autoprezentacja, praca w grupie, zarządzanie czasem

inspirowanie i motywowanie

do aktywności na polu lokalnych inicjatyw społecznych

Projekt CEMS Chance miał już XIII edycji!