CEMS Chance to twoja niepowtarzalna szansa.

17 - 20 maja 2016

CELE PROJEKTU

BUDOWANIE SIECI KONTAKTÓW

nawiązywanie przez uczestników wartościowych znajomości

PLANOWANIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ

zgodnej z zainteresowaniami i predyspozycjami uczestników

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

autoprezentacja, praca w grupie, zarządzanie czasem

INSPIROWANIE I MOTYWOWANIE

do aktywności na polu lokalnych inicjatyw społecznych

I Zjazd Uczestników CEMS Chance za nami!