6 grudnia 2015

O projekcie

CZYM JEST CEMS CHANCE?

CEMS Chance to innowacyjny projekt skierowany do wszystkich uczniów IX klas szkół podstawowych oraz I klas szkół ponadpodstawowych. Nasza inicjatywa ma na celu pomoc młodym ludziom w podjęciu decyzji edukacyjnych i zaplanowaniu ścieżki zawodowej. Uczestnicy, mający z różnych przyczyn utrudniony start w dorosłe życie, często nie są świadomi szans, jakie daje im los. Chcemy nauczyć ich te szanse dostrzegać i w pełni wykorzystywać, aby w przyszłości mogli odnieść sukces.

Dwa razy do roku (w maju i grudniu) zapraszamy młodych ludzi z całej Polski na 5-dniową konferencję do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Cykl warsztatów, szkoleń i paneli dyskusyjnych przybliża Uczestnikom metody osobistego doskonalenia się, poznawania samego siebie, czy planowania własnej przyszłości. Diagnoza predyspozycji zawodowych, budowanie ścieżki kariery, klockonomia (warsztaty ekonomiczne) oraz doskonalenie umiejętności miękkich to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas poprzednich edycji CEMS Chance. Jako organizatorzy staramy się, aby projekt wzbogacił Uczestników nie tylko o dodatkową wiedzę, ale i niezapomniane wrażenia. Z tego względu nieodłączną jego częścią są wizyty w atrakcyjnych galeriach, muzeach, parkach naukowych oraz centrach rozrywki.

Naszym celem jest wzbudzenie w młodych chęci do nauki i wytrwałej pracy, a także do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Każda kolejna edycja projektu pokazuje, że Uczestniczy zaczynają dostrzegać potrzebę planowania własnej przyszłości, poszerzają swoją wiedzę o możliwościach dalszego kształcenia, co z kolei motywuje ich do wyznaczania sobie ambitnych celów i ich realizacji. Organizowane przez nas warsztaty są uzupełnieniem programu szkolnego, w którym często zbyt mało uwagi poświęca się ważnej dla dalszych losów uczniów problematyce doradztwa zawodowego i planowania ścieżki kariery.

FAQ

Kto może wziąć udział w projekcie CEMS Chance?

W projekcie może wziąć każdy uczeń 3 klasy gimnazjum lub 1 klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Gdzie i kiedy odbywa się CEMS Chance?

Projekt odbędzie się w dniach 2-6 grudnia 2019 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Czy udział w projekcie jest płatny?

Nie, udział w projekcie jest bezpłatny – organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania uczestników, posiłków, przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta Warszawa oraz bilety wstępu do wszystkich miejsc objętych programem.

Czy organizatorzy mają wymagane uprawnienia do opieki nad grupą uczniów?

Tak, organizatorzy posiadają kwalifikacje opiekunów kolonijnych, ponadto mają już doświadczenie zdobyte podczas organizacji poprzednich edycji.

Kto otrzymuje miejsce w hostelu?

Każdy uczestnik, który zostanie wybrany do udziału w projekcie, automatycznie ma zapewnione miejsce w hostelu.

Czy dla osób spoza Warszawy są przewidziane dodatkowe atrakcje?

Tak. Planujemy wieczorne wyjścia i integrację w luźniejszej atmosferze. Przewidujemy m.in. kurs tańca, zwiedzanie Warszawy oraz wyjście do kręgielni.

Jakie tematy porusza tegoroczna edycja CEMS Chance?

Wśród poruszanych tematów są na przykład:

  • Ścieżka kariery – dlaczego warto planować swoją karierę?
  • Savoir-vivre w życiu i w biznesie
  • Autoprezentacja – sztuka, którą każdy z nas powinien znać
  • Zarządzanie czasem
  • Panele motywacyjne
  • Poruszanie się po świecie social media
  • Warsztaty z prowadzenia lokalnych inicjatyw społecznych

Czy istnieje możliwość otrzymania certyfikatu?

Tak, uczestnicy projektu CEMS Chance mają możliwość otrzymania certyfikatu sygnowanego podpisami koordynatora Konferencji oraz Przewodniczącej CEMS Clubu Warszawa. Certyfikaty rozdawane będą podczas oficjalnego zakończenia.

Czy mogę liczyć na zwrot kosztów dojazdu do Warszawy?

Niestety koszt dojazdu do Warszawy jest pokrywany przez uczestnika lub też jego opiekuna. Organizator gwarantuje jednak odbiór uczestnika ze wskazanego wcześniej miejsca.

Kto będzie prowadził warsztaty i szkolenia, odbywające się podczas CEMS Chance?

Warsztaty i szkolenia są prowadzone przez osoby różnych profesji, aktorów, dziennikarzy, profesorów, przedsiębiorców. Prelegent każdego warsztatu jest starannie dobierany, aby zagwarantować jego dobrą jakość.

Uczestnicy o nas

Co o naszym projekcie myślą Ci, którzy brali w nim udział?