CEMS Club Warszawa

CEMS Club Warszawa jest organizacją studencką wspierającą prestiżowy program CEMS MIM (Master’s in International Management) w Szkole Głównej Handlowej. Skupiamy nie tylko członków programu, ale także ponad 150 aktywnych studentów SGH angażujących się w lokalne i międzynarodowe projekty, co czyni nas jedną z największych organizacji w SGH. Celem CEMS Clubu Warszawa jest budowanie fundamentów współpracy między środowiskiem akademickim i biznesowym przy jednoczesnym promowaniu naszych Partnerów korporacyjnym wśród studentów SGH. Nasze projekty organizowane są na najwyższym poziomie, co przez lata pozwoliło nam zdobyć zaufanie wielu znanych międzynarodowych firm.

Program CEMS Master’s in International Management

Program CEMS MIM jest jednorocznym programem menedżerskim dla studentów studiów magisterskich realizowanym na uczelni macierzystej i wybranej uczelni zagranicznej. Integruje kadrę akademicką z najlepszych światowych uniwersytetów ekonomicznych, międzynarodowe korporacje i organizacje pozarządowe. Współpraca z tymi podmiotami umożliwia studentom zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania na najwyższym poziomie i zastosowanie jej w praktyce. Sylabus programu jest tworzony i realizowany wspólnie z Partnerami korporacyjnymi CEMS Clubu, którzy dbają o jego jakość i rozwój. CEMS MIM jest jednym z najlepszych międzynarodowych programów menedżerskich na świecie (4. miejsce w rankingu Financial Times), ale jego największą wartość stanowi możliwość nawiązania owocnych kontaktów prywatnych i zawodowych.


CEMS Club Warsaw

CEMS Club Warsaw is a student organization that supports the prestigious CEMS MIM Programme (Master’s in International Management) in Warsaw School of Economics. CEMS Club consists of members of the programme and active students devoted to organizing international and local projects. CEMS Club Warsaw bolsters the integration of academic and business environments and helps promote corporate partners within Warsaw School of Economics. Our projects are organized on a professional level, that is why we have been trusted by numerous well-known international companies. CEMS Club Warsaw is also one of the biggest student organizations on Warsaw School of Economics that gathers over 150 active members.

CEMS Master’s in International Management Programme

The MIM Programme is a one-year “consecutive” Master’s programme in the field of Management, building on previous knowledge acquired by students in their Bachelor’s degree studies. The CEMS MIM unites international-calibre professors from leading universities and business schools, multinational companies and non-profit organizations jointly designing and delivering theoretical knowledge and practical know-how. The content of the programme is practice-oriented and advanced – it takes place in the fourth or fifth year of studies – and CEMS Corporate Partners contribute strongly in the creation, implementation and delivery of the local curricula. A distinguishing factor of the programme is that it brings together all stakeholders (schools, companies, students and alumni). In addition to being the most international management programme on the market, it is the starting point for lifelong professional and personal networks.